De Vlindervrouw van Katlijk……Wie ben ik,..ik zal mij even aan u voorstellen. iK SCHRIJF DEZE WOORDEN TER OPENBARING VAN MIJN WEZEN.
Mijn naam is Edmee Amaryllis Stateira Schepens.
Ik ben een jonge vrouw van 45 jaar met een Griekse ziel.
Op mijn 19e ben ik Grieks-Orthodox gedoopt in de zee bij Kreta. Ik kreeg de Griekse doopnamen Antigony Zafirenia Zoi.
Ik ben 12,5 jaar Katholiek gehuwd geweest.En in 2001 na een BDE als Christen wedergeboren. Op 12 november 2005 heb ik mij Bahai mogen verklaren en op
6 sept 2007 heb ik een inzegening mogen ontvangen van Lama Gawang uit Hantum.In september 2008 had ik mijn tweede wedergeboorte.
Mijn levensvisie is: het leven is met elkaar groeien en creëren vanuit onvoorwaardelijke liefde voor God en zijn schepping.


Toen ik ter wereld kwam had ik twee vragen: Wie ben ik en waarom ben ik hier?
Wat ik wel wist was dat ik was voorbestemd om vreugde en openheid te brengen op aarde……..
Het duurde echter 40 jaar voordat ik de diepgang achter deze boodschap mocht gaan Zijn.
Het eerste deel van mijn leven heb ik ervaring mogen opdoen en kennis mogen maken met de wereld en haar bewoners in de ruimste zin des woords.


Na de HAVO heb ik vier jaar fotografie gestudeerd, dat is dan ook mijn vak. Echter daarna ben ik mijn hart en geestelijke inspiratie achterna gegaan en dat heeft mij o.a.het volgende laten beleven……….

Ik heb het geluk 6 talen te mogen spreken waaronder vloeiend Grieks. Ik heb in vele bedrijfstakken en evenzovele banen mogen rondkijken en werken. En dat ook nog in een divers aantal bedrijfstakken. O.a. de krantenwereld, de makelaardij, de reiswereld, de gezondheidszorg, de horeca en de reclame wereld. Ik heb in meerdere landen geleefd en gewoond en heb verre reizen mogen maken. Thailand, bijna geheel Midden en Zuid Europa. O.a. Engeland (Wales), Frankrijk (Parijs), Griekenland (Athene, & Kreta ) maar ook Spanje en Turkije, Caraibischgebied, Amerika, Tunesie en als laatste India.

Mijn reis naar India heeft mij diep bewust gemaakt van de vele werken die ik nog te verrichten heb.Maar dan geleid vanuit Zijn hand www.jagdishgandhi.org

Na mijn wedergeboorte in 2001, die de vorm had van een BijnaDoodErvaring mocht ik voortgaan met invulling geven aan mijn levenswerk vanuit vrijheid in verbinding.
Ik leef volledig intuïtief, d.w.z. dat ik gewoonlijk niet denk terwijl mijn geest verblijft in het zogenoemde supra of metakosmische Niets.

Voor de goede orde, ik denk natuurlijk wel na……..!
U zou kunnen denken dat dit naïef is, maar zijn wij niet immers allen zo geboren.
Misschien de reden waarom kinderen zulke fijne leermeesters zijn?
Doordat je niet steeds bezig bent met denken is je geest helder en kun je vertrouwen op de geestelijke leiding die je ontvangt.

iIk heb vele persoonlijke confrontaties en barrières moeten overwinnen en natuurlijk heb ik daarbij ook de keerzijde van mijn persoonlijkheid in de ogen gekeken, en ook dat gebeurt nog steeds!
Ik ben aanwezig met een open bewustzijn, in het hier en nu, en laat mij inspireren door wat is.
Omdat wij allemaal collectief verbonden zijn, weet ik dat, wanneer ook u zich daar bewust van wordt, U op een dag diezelfde helderheid van geest kan realiseren om vanuit die BRON IN EEN IEDER UW BROEDER OF ZUSTER TE HERKENNEN.

Op dat moment zal de wereld er anders uit gaan zien.
Is het niet onze collectieve uitdaging als mensheid om hieraan te werken? Dit is top prioriteit wanneer wij de aarde en haar bewoners een leefbare toekomst wensen.

Voor meer achtergrond informatie over BijnaDoodEervaringen verwijs ik u gaarne naar de site van de Stichting Merkawah/IANDS Nederland http://www.merkawah.nl
Voor meer informatie over de staat van transpersoonlijk bewustzijn en de toekomst van onze planeet aarde verwijs ik u gaarne naar het boek van Ervin Laszlo, met de titel Bezielde
Kosmos ISBN 90-202-8448-7.