Liefhebberij de Hooiberg,

Tuin van Levensvreugde….!

Een plek, waar u, als mede-mens, kan ervaren hoe het is, om weer samen als een coöperatief geheel te functioneren in deze samenleving….het TOEKOMSTIG paradijs op aarde.

De Hooiberg is vanuit mijn hart en geïnspireert door de geest met beperkte middelen opgebouwd door de tijd heen…inmiddels 10 jaren. Daardoor heeft het een eeuwigheids waarde ontvangen die iedereen kan voelen die er komt…agape = het griekse woord voor liefde.

De Vlindervrouw is wie ze is, dit is een doorleefde waarheid. Ook onze gasten ervaren deze sfeer en kunnen zich hieraan overgeven…. daardoor worden gemoedstoestanden zoals bijvoorbeeld ongeduld, irritatie, verdriet of boosheid als vanzelf getransformeerd…en kom je bij je eigen innerlijke bron. De innerlijke rust en stilte die in uw eigen hart zetelt !
Innerlijke vreugde, vrede en harmonie komen dan tot leven..onze natuurlijke staat van zijn! En daaruit volgt dan weer inspiratie voor het vervolg van uw pad.

Ik heb geen personeel en op drukke dagen kunnen er wel eens 300 gasten zijn…Mijn partner en jonge mensen met een warm hart en een heldere geest staan mij dan bij, vooral op zondag…..De overige dagen is het prachtig om te ervaren hoe velen van u, groot & klein, spontaan opstaan om mij te helpen in de keuken of de bediening …Er ontstaan dan soms prachtige misverstanden die tot grote vreugde en saamhorigheid leiden…Want waar kan nou nog iedereen bijeenkomen en werkelijk contact maken met elkaar op hartsniveau ? Diep, intens, gevoelig, vreugdevol,waarlijk zoals het leven bedoeld is…….
Bij Liefhebberij de Hooiberg leeft vrijheid in verbondenheid en is wat is !

Sociaal maatschappelijk gezien is deze plek een kraamkamer voor een nieuwe coöperatieve manier van samen vormgeven aan de maatschappij....onze samenleving.De gaven en talenten van ieder individu komen tot leven door de sfeer van onvoorwaardelijke liefde… en omdat wij allen verbonden zijn zal er dan vanuit chaos een natuurlijke orde voortvloeien waarin alles gerealiseerd kan worden….dit bewijs is al geleverd….U kan dit zien, ervaren, voelen en mee-leven bij Liefhebberij de Hooiberg te Katlijk Friesland.

De essentie van Liefhebberij de Hooiberg is te laten ervaren dat sociale synergie, creativiteit voortbrengt die altijd tot vormgeving leidt….het proces heeft een driedubbele-positieve uitwerking …….vreugde in uzelf, vreugde voor de ander en vreugde voor het grote geheel. Het toppunt van een gezond mens en dus een gezonde samenleving........

Het scheppingsplan waar wij allen een manifestatie van zijn komt hier tot leven…wees welkom en geniet van alles wat de aarde ons te bieden heeft.